Tussenrapport 'Op weg naar een nieuwe armoedegrens'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland. Vrijdag verscheen het tussenrapport ‘Op weg naar een nieuwe armoedegrens'.

Het CBS en het SCP komen hiermee tegemoet aan de wens om niet langer aparte cijfers te publiceren, maar te komen tot één centrale maatstaf voor beleid en samenleving. In het tussenrapport beschrijven CBS, Nibud en SCP de activiteiten en resultaten tot nu toe en de stappen die ze de komende periode gaan zetten in de aanloop naar het eindrapport in 2024.

Een minimaal leefbudget

De nieuwe armoedegrens wordt gebaseerd op het minimaal benodigde budget om van te leven, zoals het Nibud dat in de zogenaamde 'minimumvoorbeeldbegrotingen' voor verschillende huishoudens berekent. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het besteedbaar inkomen, maar ook naar vermogenspositie en de feitelijke uitgaven aan wonen, energie en zorg. In het derde kwartaal van 2023 doet het CBS daarvoor onder een representatieve groep Nederlandse burgers onderzoek naar de uitgaveposten die zij als minimaal noodzakelijk zien. 

De nieuwe armoedegrens zal in het tweede kwartaal van 2024 worden gepresenteerd in een gezamenlijk eindrapport, waarbij armoede in een breder kader geplaatst wordt: het is niet enkel een kwestie van een tekort aan geld, maar resulteert ook in sociale uitsluiting, kansenongelijkheid, onzekerheid en wantrouwen jegens andere mensen en instanties. 

Het tussenrapport 'Op weg naar een nieuwe armoedegrens' is hier te lezen.

(c) Foto: Kristina Tripkovic

Afbeeldingen

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen