Het Taalhuis en de Week van Lezen en Schrijven

Sinds juni dit jaar heeft het Taalhuis in Helmond een nieuw aangestelde coördinator: Linda van de Donk. In de aanloop naar de Week van Lezen en Schrijven begin september kan ze direct flink aan de slag. Ze vertelt over de stand van zaken en de plannen de komende tijd.

Wat is het Taalhuis ook alweer?

Het Taalhuis is een samenwerking tussen de gemeente Helmond, de Bibliotheek Helmond-Peel, LEVGroep, het ROC Ter Aa en Stichting Lezen en Schrijven. Samen helpen ze volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. Het aanbod is aanwezig bij de verschillende samenwerkende partijen. Zo is er wekelijks het Taalcafé in de bibliotheek, waarop tientallen anderstaligen af komen, en worden op het ROC Ter Aa taal- en rekenlessen aangeboden voor de NT1-doelgroep. Via LEVgroep zijn er wekelijks zo’n honderd taalvrijwilligers actief. Hoewel het Taalhuis ook de NT2-doelgroep blijft helpen, ligt de focus op het bereiken van mensen die Nederlands als eerste taal hebben. Het Taalhuis heeft een coördinerende rol tussen vraag en aanbod. Daarnaast heeft het een signalerende rol om te zien waar aanbod mist, en een kartrekkersrol om dit vervolgens te ontwikkelen. Het Taalhuis is er ook om bewustwording te creëren bij werkgevers en instaties en hulp te bieden om het thema op te pakken.

De Week van Lezen en Schrijven

Sinds juni 2023 is Linda van de Donk de coördinator van het Taalhuis, en ze is direct aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten voor de Week van Lezen en Schrijven. Deze week vindt plaats van 8 tot en met 15 september. Linda: ‘Eén van de dingen die we organiseren is een inspiratiesessie voor werkgevers, professionals en anderen die contact hebben met mensen die mogelijk tot de doelgroep behoren. Tijdens deze interactieve sessie vertellen we alles over laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden: hoe je het kunt herkennen, hoe je het gesprek aan kunt gaan en hoe je mensen kunt helpen. Het Taalhuis kan bijvoorbeeld trainingen op de werkvloer geven, zodat professionals de signalen leren herkennen. De sessie zal plaatsvinden op donderdag 14 september van 09.30 tot 11.30 uur. De locatie volgt nog, maar zet het vast in je agenda.’

Eén op de zes Helmonders

Eén op de zes Helmonders is laaggeletterd. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van één op de zeven. Zo’n zestig procent van hen, heeft hier onderwijs gevolgd en heeft een betaalde baan. Linda: ‘Daarom is de kans groot dat er in veel van de Helmondse bedrijven mensen werken die laaggeletterd zijn. Dat kan heel onzichtbaar zijn, maar het heeft wel gevolgen. Wanneer mensen handleidingen niet kunnen lezen, of bepaalde werkzaamheden vermijden, bijvoorbeeld. Maar ook in het privéleven werkt het door: mensen met lage basisvaardigheden hebben globaal genomen meer gezondheidsproblemen en leven vaker in armoede. En dat heeft weer invloed op hoe mensen functioneren op hun werk. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven met dit thema aan de slag gaan.’

Andere activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven worden ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. Zo heeft het Taalcafé op woensdagmiddag 13 september vrije inloop. Linda: ‘Het wordt een gezellige middag, waar iedereen binnen mag lopen. De doelgroep, maar ook professionals en anderen die meer willen weten over het Taalhuis. Iedereen is welkom’. Het ROC Ter Aa stelt tijdens de week verschillende lessen open. Geïnteresseerden kunnen dan meedoen met een les Nederlands en rekenen. Daarnaast worden er twee spelletjesmiddagen georganiseerd, waarmee spelenderwijs de taal-, reken- en digitale vaardigheden worden geoefend. Op woensdag 13 september is er een spelletjesmiddag voor kinderen bij Nei Skoen. Voor de ouders is er dan de mogelijkheid om informatie te krijgen over de verschillende mogelijkheden van het Taalhuis. Op donderdag de 21ste is er een spelletjesmiddag bij BeBizzy. Linda: ‘Tijdens het spelen van de spelletjes kunnen we het gesprek aangaan. Het is een goede manier om contact te leggen met mensen die misschien hulp kunnen gebruiken.’

De plannen van het Taalhuis

Linda is nu een kleine drie maanden aan het werk als coördinator van het Taalhuis. Ze vertelt waarom ze er zo op haar plek is: ‘Ik heb altijd een drive gehad om dingen te verbeteren en om mensen vooruit te helpen. Maar ik kan niet alles in mijn eentje, en daarom is een functie als deze zo fijn. Ik zorg ervoor dat mensen gaan samenwerken, zodat issues met z’n allen en heel breed aangepakt kunnen worden. Zo kun je veel meer bereiken en veel meer mensen helpen. Ik ben altijd op zoek naar de slimste, efficiëntste manier om anderen te helpen samen te werken, zodat niet iedereen hetzelfde aan het doen is maar men elkaar kan aanvullen met ieders kennis en kwaliteiten. Ik heb een werkplek in de bibliotheek, maar ook bij de LEVGroep, de gemeente en het ROC. Zo kan ik overal verbindingen leggen’.

Het Taalhuis heeft veel plannen voor de toekomst. In de tweede week van september komt de website van het Taalhuis online. Ook komt er een centraal e-mailadres (vanaf 8 september) en een apart telefoonnummer, zodat mensen het Taalhuis nog gemakkelijker kunnen bereiken. De website zal een heldere, eenvoudige indeling krijgen, met de knoppen ‘ik wil leren’, ‘ik wil helpen’ en ‘ik wil samenwerken’. Ook worden er filmpjes aan de website toegevoegd, zodat mensen deze kunnen bekijken in plaats van de tekst te lezen.

Samenwerken met het Taalhuis?

Het Taalhuis werkt samen met verschillende organisaties, waaronder CZ. Linda: ‘We hebben de medewerkers van CZ getraind om laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden te herkennen, en het gesprek aan te gaan. Zij sturen mensen naar ons door, zodat we hen kunnen helpen de juiste hulp te vinden. Het is een hele mooie samenwerking en we zouden dit graag bij meer organisaties doen.’

Wil jij samenwerken met het Taalhuis? Neem dan contact op met Linda (l.vandedonk@bibliotheekhelmondpeel.nl of 06-86880764) om samen te kijken naar de mogelijkheden!

Afbeeldingen

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen