Submenu

Geldzorgen op de werkvloer

05-05-2023

Wanneer mensen grote geldzorgen hebben, functioneren ze slecht. Dat merkte men ook bij Senzer. Wanneer je basisbehoeften als eten, drinken en slapen, niet op orde zijn, gaat daar veel aandacht heen voor je verder kunt. Geld heb je nu eenmaal nodig, en geldproblemen hebben invloed op je hele leven.

Voor wie niet bekend is met Senzer: deze organisatie begeleidt mensen naar werk. Als werkbedrijf voor de regio Helmond-De Peel voeren zij de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Ze verbinden werkgevers en werkzoekenden en zorgen dat werkzoekenden op basis van hun talenten en kracht een fijne werkplek vinden. 

Een goede voorbereiding

Financiële ondersteuning is geen onderdeel van de werkzaamheden van Senzer, maar financiën zijn wel een belangrijk onderdeel van iemand optimaal voorbereiden op werk. Alle leefgebieden moeten in balans zijn om optimaal werk te kunnen leveren. Daarom heeft Senzer ervoor gekozen expertise in huis te halen op het gebied van geldzaken, zeker omdat dit voor de doelgroep op dit moment een veelvoorkomend probleem is. 

Tess van Schijndel en Nienke Oostra werken als budgetcoach samen bij Senzer aan het traject ‘Geldzorgen op de werkvloer’. Senzer neemt geldzorgen op de werkvloer erg serieus, omdat ze invloed hebben op iemands hele leven. Wanneer je bezig bent met overleven, is er immers een hoop dat je afleidt van je werk. Het project richt zich op alle medewerkers van Senzer, zowel voor begeleiders als medewerkers binnen een (leerwerk)bedrijf.  Daarbij geeft Nienke het project vorm en is Tess verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning. Samen zijn ze in februari van start gegaan. 

Nienke OostraNienke vertelt: ‘De medewerkers hebben over het algemeen een minimum inkomen of net daarboven. Door de gestegen energiekosten en de inflatie worden zij hard geraakt. Er is niet alleen schuldenproblematiek, zelfs eenvoudigweg rondkomen is voor veel mensen momenteel moeilijk. Salarissen zijn niet naar rato meegegroeid, en het boodschappenbudget van een jaar geleden voldoet allang niet meer. En het is nog maar de vraag waar de prijsstijgingen gaan eindigen. Maar het gaat niet alleen om deze groep medewerkers. Ook mensen met een hoger inkomen kunnen bij ons terecht. Iedereen kan namelijk geldzorgen hebben. Er spelen bij deze mensen vaak wel ándere vraagstukken, dus ook voor hen passen we maatwerk toe. ’

Samen aan de slag

‘Geldzorgen op de werkvloer’ staat medewerkers bij die behoefte hebben aan hulp. Tess en Nienke geven advies en verwijzen als het nodig is door naar de juiste gespecialiseerde organisaties. Ze kijken bijvoorbeeld naar inkomsten en uitgaven, de mogelijkheden om toeslagen of kwijtschelding aan te vragen, en onderzoeken welke hulpbronnen kunnen worden aangeboord. 

Tess van SchijndelHeeft iemand meer hulp nodig, dan kan Tess helpen een afspraak te maken met instanties. Bijvoorbeeld met de LEV-groep voor een administratiemaatje. Vervolgens wordt ook in de gaten gehouden of er inderdaad concrete stappen worden gezet. Er is sprake van een warme overdracht, om te voorkomen dat het hulptraject stagneert. Tess: ‘De ervaring leert dat de hulp nogal eens stagneert, dat de hulp niet goed uit de verf komt. En dat is funest wanneer je financieel instabiel bent. Wanneer je de drempel over bent gestapt en alsnog niet geholpen wordt, groeit die drempel alleen nog maar hoger.’ 

Begrijpen waar het probleem ligt, is de helft van de oplossing. Dat geldt ook voor financiële problemen. Tess: ‘We merken vaak dat mensen verontwaardigd zijn wanneer er beslag wordt gelegd op het salaris. Men vraagt zich af of iemand dat wel zomaar mag doen. Ook over incassokosten, proceskosten of rente op boetes heerst vaak veel onwetendheid.’ 

Een drempel over 

Vaak ervaren mensen een enorme drempel om te bellen voor uitleg of hulp. Wanneer Tess de medewerkers uitlegt hoe de situatie in elkaar zit, waarom kosten worden gemaakt en hoe dit kan worden voorkomen, ontstaat er grip op de situatie. Mensen krijgen handvatten, begrijpen wat er aan de hand is en kunnen aan de slag om de problemen aan te pakken. Wanneer je begrijpt wat er gebeurt, kun je immers zelf beter sturen. Tess: ‘Het gaat over controle over je geld, op je eigen manier, en met een systeem dat bij jou past. Het hoeft allemaal niet perfect geordend volgens één vaste methode, als mensen maar weer grip op de zaak krijgen. De aanpak is nooit hetzelfde, maar moet passen bij de persoon om wie het gaat. Soms is dat een hand op de schouder, soms een spreekwoordelijke schop onder de kont’. 

Volgens Tess kan er sprake zijn van struisvogelpolitiek: ‘Wwat je niet ziet, is er niet. Omdat mensen niet kunnen voldoen aan financiële verplichtingen blijft post bijvoorbeeld ongeopend. Mensen zeggen weleens ‘Vraag dan gewoon om hulp!’. Maar zij redeneren vanuit een positie dat alles goed gaat, niet vanuit een afhankelijke positie. Hulp vragen is ontzettend moeilijk, en vereist dat men een hoge drempel over moet. Tess: ‘Wanneer je als hulpvrager hulp vraagt aan een hulpverlener, is dat heel kwetsbaar. Iemand legt zijn hele hebben en houden op tafel, dat maakt je klein. Als het antwoord op de hulpvraag 'nee’ is, wat dan?’ 

Begrip zonder oordeel

‘Zonder oordeel een gesprek aangaan, dat is onze taak’, aldus Nienke. Medewerkers mogen zelf langskomen, maar kunnen ook worden gestimuleerd door hun werkgever om eens bij Tess langs te gaan. Mensen die haar hulp inschakelen worden altijd respectvol behandeld, krijgen advies op maat en natuurlijk wordt er discreet met de situatie omgegaan. 

‘Je kunt iemand begrijpen, zonder gedrag goed te keuren’, aldus Tess en Nienke. Vertoont iemand opvallend gedrag, ziet men eruit alsof men slecht slaapt of zorgen heeft? Dit zijn signalen die moeten worden opgepikt en leidinggevenden moeten het gesprek aangaan. Mensen zijn vaak negatief over zichzelf wanneer ze financiële problemen hebben, maar vaak gaat het om een overlevingsmechanisme dat mensen heeft gebracht tot waar ze nu zijn. Tess: ‘We moeten mensen niet veroordelen, maar samen ondersteunen zodat ze weer verder kunnen met hun leven’.

Meer weten? Neem dan contact op met Tess van Schijndel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen