Submenu

BeBizzy: een warm bad van hulp

17-07-2023

Bij BeBizzy aan de Nachtegaallaan in Helmond is het een zoete inval. De één na de ander wandelt binnen voor een kop koffie, een praatje of om wat tomaten mee te nemen uit de grote krat die net door het Leger des Heils is afgeleverd. Wie over de drempel stapt merkt meteen: hier is iedereen welkom.

Het pand, dat anti-kraak wordt gebruikt, is een ontmoetingsplek voor mensen die leven in armoede of sociale isolatie. Daarnaast is het een verzamel- en uitgiftepunt van kleding, speelgoed, klein inventaris, menstruatieproducten en veel meer. Naar een inkomensverklaring wordt niet gevraagd: wie aangeeft hulp nodig te hebben, krijgt hulp. Vrijwilliger Dianne vertelt: ‘Daar zullen vast ooit mensen om hebben gegniffeld, maar wij werken vanuit vertrouwen en vanuit ons hart. Alles bij ons is gratis, in de winkel is niets geprijsd. We hebben als regel dat mensen vijf kledingstukken mee mogen nemen, maar wie meer nodig heeft wordt altijd geholpen.’ 

Hulp en een praatje

En dat vertrouwen is meteen de grootste kracht van BeBizzy, een stichting die in 2020 werd opgericht door vier hulpverleners die tijdens hun werk merkten dat er in Helmond veel armoede en eenzaamheid waren, gecombineerd met complexe problematiek op verschillende leefgebieden. De drempel om hulp te zoeken is binnen de reguliere zorg vaak erg hoog, maar bij BeBizzy stap je zo naar binnen. Het is een laagdrempelige inlooplocatie, een tijdsbesteding voor kwetsbare volwassenen met een grote afstand tot de maatschappij en en de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn uitgevallen op de arbeidsmarkt, met name door psychische problemen. Maar waar je ook mee worstelt en wat je ook zoekt, bij BeBizzy is de kans groot dat je het zult vinden. 

Sommige mensen zoeken concrete hulp: kleding of speelgoed voor hun kinderen, of hulp bij het invullen van een belangrijk formulier. Anderen zitten vooral om een praatje verlegen. Dianne vertelt: ‘Er is iemand die hier elke week komt, en een paar uur lang met een koptelefoon op haar oren op de bank ligt. Ook dat kan hier gewoon.’ Als de nood aan de man is, staan de vrijwilligers zelfs in het weekend klaar: ‘Is er een kind door zijn bed gezakt, een fiets gestolen of is er direct nood aan een voedselpakket, dan lossen we dat ook op zaterdag of zondag op’.

Het begin van BeBizzy

In 2020 ging BeBizzy klein van start, toen hulpverlener Anita van der Loo een project bedacht om mensen met elkaar te verbinden. Ze kon een klaslokaal huren in een anti-kraakpand, en begon. Al snel sloten vrijwilligers zich aan en begon het project te lopen. Ze kregen een tafel van de één, stoelen van de ander. Na een paar maanden realiseerde het team zich hoezeer armoede en eenzaamheid met elkaar verweven zijn. Ook werd de doelgroep steeds groter en breder: jonge alleenstaande moeders, vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand stond tjokvol met speelgoed, kleding en huishoudelijke apparaten die werden gedoneerd om iedereen te kunnen helpen. 

BeBizzy barstte uit zijn voegen en kon gelukkig in een andere anti-kraakpand terecht. Ook daar nam de stichting beetje bij beetje alle beschikbare ruimte in. Naast opslag was er nu ook ruimte voor het vergroten van de winkel en het uitbreiden van de openingstijden. Liepen de verschillende doelgroepen eerst door elkaar, nu is daar een structuur in aangebracht. Op maandag zijn Oekraïense mensen welkom, en is er een tolk aanwezig. Op dinsdag en donderdag is het de beurt aan de minderbedeelden van Helmond en op vrijdag komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen langs. Ook voor hen is er een tolk aanwezig. Dianne: ‘Dat is zo’n luxe: nu kunnen we elkaar goed begrijpen. Natuurlijk zijn de mensen ook op andere momenten dan in deze indeling welkom, maar door het onderscheid aan te brengen is de rust wat teruggekeerd.’ 

De kracht van muziek

Naast de huiskamer en de winkel is ook muziek een belangrijk onderdeel van BeBizzy. Muziek verbindt, muziek maakt blij. Zo werkte Diannes man Roy, ook sinds jaar en dag vrijwilliger, onder andere aan een project in samenwerking met het Kunstkwartier om kinderen en ouderen in contact te brengen met muziek. Op vrijdag wordt er gejamd in het eigen muzieklokaal, dat van boven tot onder vol staat met de mooiste instrumenten. Iedereen is welkom om mee te doen aan deze jamsessies. Er is zelfs een heuse Be Bizzy Band, die regelmatig optreedt in bijvoorbeeld bejaardentehuizen, bij het Rijtven in Deurne of op festivals als Gluren bij de buren. 

Gedragen door vrijwilligers

Dianne en haar man Roy, vrijwilligers in hart en nieren en nauw betrokken bij BeBizzy, zijn slechts twee van de vele vrijwilligers die de stichting dragen. Officieel zijn er twaalf vrijwilligers, in werkelijkheid ligt dat aantal dichter bij de vijfenveertig. De ene is dagelijks aanwezig en ‘hoort er gewoon bij’, de ander loopt het vuur uit de sloffen, maar iedereen draagt een steentje bij. Dianne: ‘Mensen die hier komen en iets willen doen, gaan niet meer weg. Mijn man en ik openen en sluiten, en zijn hier dus bijna elke doordeweekse dag van tien tot vier. We wonen dichtbij en vinden het fijn om hier te zijn. Aan het eind van de dag zijn we afgedraaid, maar het is beter dan thuiszitten. En er zijn zoveel mensen om te helpen.’ 

Wat Helmondse professionals moeten weten

BeBizzy werkt nauw samen met instellingen als het Veiligheidshuis, Jeugdbescherming, de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, schuldhulpverlening, UWV, Senzer, woningbouwverenigingen en meer. ‘Wat Helmondse professionals moeten weten, is dat iedereen hier welkom is’, aldus Dianne. ‘Ook zonder inkomensverklaring. We kunnen mensen echt helpen. Via ons netwerk, en met alle spullen die we krijgen. Tot complete inboedels aan toe. Een kopje koffie, mensen om je heen, dát is BeBizzy.’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen