Adri van Os, Maatjescafé Helmond: ‘Door de samenwerking aan te gaan, kun je elkaar sterker maken.’

Saskia Kalter 04-07-2022
1311 keer bekeken 0 reacties

Wanneer Adri van Os begint te vertellen, hoor je direct hoe gepassioneerd hij is over zijn werk. Hij was ruim tien jaar actief in het vrijwilligerswerk, met ervaring bij zowel Humanitas als de  formulierenbrigade van de LEV groep.

Toen ontstond vanuit Humanitas Helmond het idee om AdministratieMaatje op te zetten. AdministratieMaatje is gericht op het voorkómen van armoede en financiële problemen door vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning te bieden. Dit doet men door geschoolde vrijwilligers als Maatje voor de deelnemer in te zetten.

Iemand aan je zijde

Het begrip ‘maatje’ is daarbij erg belangrijk: een maatje is iemand die naast je staat, en je vanuit die positie de weg kan wijzen en kan helpen. Er is een enorme vraag naar hulp op financieel vlak. De energiecrisis, de coronajaren, noem maar op. Mensen hebben vragen over geld, over hun administratie, en over formulieren die ze niet begrijpen. In Helmond zijn een hoop voorzieningen op dit gebied, maar voor veel mensen is het moeilijk om er gebruik van te maken. 

Hoe dat komt? Ze weten niet precies waar ze moeten zijn, of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Soms zijn er taalproblemen, soms vormen de brieven met juridisch jargon het probleem. Veel van hen hebben een bepaalde afkeer van de overheid. Door negatieve ervaringen, of door een beeld dat van de overheid is ontstaan. 

De start van het Maatjescafé

Adri: ‘In januari was ik aanwezig bij de digitale bijeenkomst van Ruimte om te leven. Samenwerken is van groot belang, dat kwam ook daar telkens weer naar voren. Door de krachten te bundelen van organisaties die gaan over financiën en administratie, kunnen we méér mensen béter helpen.’

Al tijdens de bijeenkomst bleek dat er onderling veel overeenkomsten waren, maar ook de nodige verschillen. Hoe kun je nu het beste gebruik maken van elkaar? Door allereerst goed te weten wat iedereen precies doet, op welke manier, en hoe breed of smal, aldus Adri. Hij vertelt: 

‘Toen wij begonnen met AdministratieMaatje ging bijna iedereen naar de LEV groep, want die organisatie was bekend. Er waren veel deelnemers, maar zij hadden te weinig vrijwilligers om iedereen te helpen. Bij ons was het precies andersom: Administratiemaatje en ook Schuldhulpmaatje hadden genoeg vrijwilligers en weinig deelnemers. Uit onze gesprekken bleek dat we gebruik konden maken van elkaar.’ 

De digitale bijeenkomst van Ruimte om te leven was het startschot voor een samenwerkingsverband: het Maatjescafé. ‘Café’ staat voor elkaar ontmoeten, het gesprek aangaan en met elkaar delen. Het begrip geeft misschien een gevoel van vrijblijvendheid, maar dat zit hem dan vooral in de laagdrempeligheid. Het werk dat vervolgens wordt gedaan, zorgt vervolgens voor de verbinding.

Het Maatjescafé is een samenwerking tussen de gemeentelijke Schulddienstverlening, SaldoPlus en de verschillende organisaties die zich bezighouden met hulp op het brede terrein van financiën en administratie (Schuldhulpmaatje, Formulierenbrigade van LEV, Verenigde Bonden van Ouderen en AdministratieMaatje). Er is een projectgroep, waarin iedere organisatie een vertegenwoordiger heeft en die zaken uitwerkt met elkaar. In het Maatjescafé, met een bredere samenstelling, vindt terugkoppeling plaats. Elke organisatie zorgt daarna dat de informatie bij alle vrijwilligers terechtkomt. In totaal zijn er bij het Maatjesproject zo’n 80, misschien wel 100 vrijwilligers betrokken. 

De projectgroep heeft een inventarisatie van de betrokken organisaties gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet, en wat de sterkte punten zijn. Het resultaat is een handig overzicht, zodat iedereen weet wie wat te bieden heeft. Ook is er een stroomschema gemaakt, dat kan worden gevolgd om te achterhalen hoe mensen het beste geholpen kunnen worden. Daarnaast is er een checklist voor de intake, die door iedereen op dezelfde manier wordt gehanteerd. Zo werken de organisaties gezamenlijk toe naar nog betere hulp voor al die Helmonders die dit nodig hebben. Adri: ‘Het is één van de mooiste dingen van onze samenwerking’. 

De samenwerking centraal

Tijdens ons gesprek is er één woord dat steeds weer terugkomt: samenwerking. Door elkaar goed te kennen zijn de lijntjes kort, weet je bij wie je moet zijn en kan iedereen van elkaar leren. Door samen te werken en elkaar te ontmoeten ontstaat méér: door gebruik te maken van elkaars kennis kunnen de mensen in Helmond die het nodig hebben zo goed mogelijk geholpen worden. Adri: 

‘We willen zorgen dat alle regels worden gevolgd, maar tegelijkertijd willen we mensen maximaal vooruit helpen. Door professioneel dichter bij elkaar te komen, kunnen we de samenwerking versterken.’ 

De blik vooruit

Adri zit vol plannen voor de toekomst: 

‘Graag willen we kijken naar specifieke thema’s, die voor de vrijwilligers interessant zijn. Bijvoorbeeld een training door Senzer, die de vrijwilligers kan vertellen hoe je mensen helpt binnen de regels van de uitkeringsinstantie. Daar zitten soms best ingewikkelde punten bij, die belangrijk zijn voor een vrijwilliger om te weten.’ 

Ook is het de bedoeling om de werkzaamheden van het Maatjescafé nog wat verder te gaan formaliseren, zodat iedereen binnen de gemeente Helmond weet hoe het werkt en waar hij moet zijn: 

‘Dat de samenwerking, die nu nog redelijk vrijblijvend is, meer zwaarte krijgt doordat we ons allemaal vol overtuiging aan de afspraken verbinden. Door samenwerking maak je het geheel sterker, kun je meer doen, en kun je het sneller doen voor al die mensen die hulp nodig hebben.’

Als je de cijfers van Helmond ziet, realiseer je je al snel dat er geen sprake is van concurrentie. Het is alle hens aan dek om zoveel mogelijk mensen zo efficiënt mogelijk te helpen: ‘Ieder met z’n eigen achtergrond, maar met elkaar.’ 
 

  Cijfers

  • In Helmond leeft 18,9 % onder het sociaal minimum.
  • 4,9 % van de inwoners zijn uitkeringsgerechtigden, het aantal werklozen is 4,7 % van de beroepsbevolking in Helmond. De jeugdwerkloosheid is bijna 10%.
  • 14,2 % van de kinderen groeit op in gezinnen die leven onder het sociaal minimum.
  • 4.240 Helmondse huishoudens hebben te maken met (geregistreerde) problematische schulden. (Bron: jaarverslag AdministratieMaatje 2021)
 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen