Kansrijk Mierlo-Hout: een burgerinitiatief met brede samenwerking in de wijk

Saskia Kalter 07-12-2022
489 keer bekeken 0 reacties

Als voorzitter van de wijkraad maakte Jan Drouen zich jaren geleden zorgen over hoe we omgaan met problemen. ‘Van bovenaf wordt bepaald, wat goed is voor mensen, terwijl je juist vanuit de bewoners moet kijken’, vertelt Jan. Zo ontstond de basisgedachte van “Kansrijk Mierlo – Hout”.

Een belangrijk uitgangspunt was een rapport van de GGD. Dit liet zien dat de gezondheid in Mierlo-Hout onder druk staat: veel oudere mantelzorgers, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, ouderen die een slechte gezondheid ervaren en veel mensen in de wijk, die sociaal buiten spel staan. Het burgerinitiatief “Kansrijk” heeft zich inmiddels ontwikkeld zich tot een brede samenwerking in de wijk om het welzijn van wijkbewoners te verbeteren. Kansrijk wil iedereen een kans bieden om mee te doen aan de maatschappij. 

Jan: Ik ben vanuit de wijk gaan ophalen wat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen meedoen. Belangrijk is dat het initiatief vanuit de wijk komt en dat ieder zijn rol pakt en daar ook de ruimte voor krijgt. We gaan uit van vertrouwen zodat mensen in hun kracht komen en zich verantwoordelijk voelen om in beweging te komen.’

Het zijn de vrijwilligers die een cruciale rol spelen bij Kansrijk. Ook organisaties en professionele krachten in de wijk helpen waar nodig. Er is een divers aanbod van activiteiten, dat aansluit bij de behoeften van mensen. ‘Wat voor mensen belangrijk is, is het uitgangspunt voor activiteiten en initiatieven die we organiseren’ vertelt Jan. 

Ontmoeten en ondersteunen 

Kansrijk organiseert activiteiten om inwoners met elkaar in contact te brengen of om ze te helpen en ondersteunen bij kleine of grote problemen. Er worden elke maand maaltijden gekookt, twee dagen per week is er dagopvang in de “Huiskamer” en op maandagochtend is het ontbijt. Voor mensen die ’s morgens niet kunnen, wordt op woensdagmiddag de High Tea georganiseerd. Op dinsdagavond is de inloop, waarbij iedereen welkom is om vragen te stellen of om zich te melden als vrijwilliger. Er zijn altijd mensen om vragen te beantwoorden.

Kiezen voor een gezonde leefstijl 

Gezondheid een belangrijk pijler is van Kansrijk Mierlo-Hout. 

Jan: ‘Gezonde voeding, goed bewegen, sociale contacten en minder stress zijn belangrijk. En op die vlakken biedt Kansrijk allerlei activiteiten en ondersteuning. Je voelt je fitter, bent minder ziek en je hebt misschien wel minder medicijnen nodig.’ 

In het wijkhuis zijn regelmatig speciale bijeenkomsten voor inwoners die hun leefstijl willen veranderen en daar hulp bij zoeken. Mensen kunnen hier terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Daarbij wordt samengewerkt met veel partijen zoals een cardioloog uit het Elkerliek Ziekenhuis, huisartsen, diëtisten en stichting Je Leefstijl Als Medicijn. En er worden activiteiten georganiseerd, zoals samen bewegen (met Jibb+) en samen gezond koken. 

In de bijeenkomsten komen allerlei thema’s aan bod, zoals geldzorgen of omgaan met autisme. Laatst was er een avond over het regelen van je testament, samen met een notaris. ‘Het zijn allemaal aspecten die van invloed zijn op je gezondheid.’

Het succes breidt zich uit 

Inmiddels is Kansrijk een begrip in Helmond en een groot succes. In oktober werd de beurs “Op je gezondheid” georganiseerd. Deze was erg goed bezocht en 40 partijen deden mee, van het ziekenhuis tot een lokale sportvereniging. De beurs trok veel bezoekers en mensen gingen echt met elkaar in gesprek.

 Jan geeft aan dat de mensen de initiatieven van Kansrijk als prettig ervaren en er ook echt iets aan hebben. ‘Dus, we gaan ermee door!’ Met de kennis uit Mierlo-Hout wordt nu ook in andere wijken geprobeerd om Kansrijk van de grond te krijgen. In Helmond-West en Brandevoort zijn de eerste stappen gezet.

Wil je meer weten over Kansrijk? Neem eens een kijkje op de website van Kansrijk Mierlo-Hout. Heb je vragen, neem contact op via info@kansrijkmierlohout.nl!

 

Afbeeldingen

0  reacties

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen