Onzichtbare armoede onder Helmondse ondernemers

Saskia Kalter 14-12-2023
484 keer bekeken 0 reacties

Armoede is overal: zichtbaar en onzichtbaar. Om een onzichtbare vorm van armoede in Helmond onder de aandacht te brengen spraken we met Linda Haverkamp (centrummanager) en Ingrid Heusschen (wijkmanager).

Zij zetten zich in voor ondernemers, die sinds de komst van corona met het ene na het andere probleem werkden geconfronteerd. Linda en Ingrid behartigen de belangen van ondernemers. Linda doet dit voor het centrumgebied, Ingrid voor de wijken buiten het centrum, met uitzondering van het industriegebied. Daarbij richt Linda zich voornamelijk op de horeca en de detailhandel, bij Ingrid komen daar ook de sectoren sport, agrarisch, onderwijs, zorg, cultuur en commercie bij. Samen zorgen ze ervoor dat het voor ondernemers prettig en goed ondernemen is. Ze concentreren zich op aanbod, maar ook op de openbare ruimte, veiligheid, bereikbaarheid en evenementen, en zijn daarbij een schakel tussen de gemeente en de ondernemers. 

Linda Haverkamp
Linda Haverkamp

De leefbaarheid en voorzieningen in de wijk moeten goed op orde zijn. Wijk- en winkelcentra zijn immers de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Ingrid heeft veel aandacht voor leefbaarheid in de wijken, in het bijzonder op het gebied van inclusiviteit en erbij horen. Daarin spelen ze een verbindende rol. Ingrid: ‘Mensen kunnen bij ons een aanvraag doen, waarna wij gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan meedoen. Zo kregen we begin dit jaar signalen vanuit de Lichtjesparade in Mierlo-Hout. Zij konden de begroting niet rond krijgen zonder entree te heffen. Daarmee sluit je een grote groep kinderen van de feestelijkheden uit. Dat wilde de organisatie koste wat het kost voorkomen, en daarin hebben wij kunnen helpen. Wij investeren, zodat het feest voor iedereen toegankelijk is. Ook dat is ruimte om te leven. 

Linda: ‘Bij Ruimte om te leven is al vaker gesproken over hoe je het als ondernemer herkent wanneer personeel schulden heeft. Vaak komen ondernemers pas in actie wanneer er loonbeslag gelegd wordt, terwijl er als werkgever ook voor die tijd al een rol van betekenis kunt spelen. Wat zijn signalen waarop je kunt letten en hoe kun je problemen bespreekbaar maken? Ik vind het goed wanneer ondernemers proberen te onderzoeken wat er achter het probleem schuilgaat’. 


Stille armoede onder ondernemers

Ze vervolgt: ‘Maar Ruimte om te leven gaat ook over de ondernemers zelf, bij wie de afgelopen jaren de broekriem flink is aangetrokken. Vroeger leefden mensen met een bijstandsuitkering op de armoedegrens, nu zie je dat ook de lage- en middeninkomens in de financiële problemen komen. Door de koopkrachtcrisis, de energiecrisis. Ondernemers worden geconfronteerd met problemen die al in coronatijd zijn ontstaan: men moet nu coronasteun gaan terugbetalen, de lonen en huren schieten omhoog, om nog maar niet te spreken over de stijgende energieprijzen.’ 

Ingrid Heusschen

Veel ondernemers leven onder het bijstandsniveau, en hebben zichzelf al maanden geen loon uitgekeerd. Sommige van hen sluiten de winkel één of meer dagen per week, om in loondienst te gaan werken. Alles om de winkel open te kunnen houden. Wanneer deze ondernemers zich melden bij een loket voor hulp, is er een standaard vragenlijst. De uitkomst is vaak dat mensen maar beter kunnen stoppen met de zaak. Linda: ‘Maar het zijn vaak eenmanszaken, daar kun je niet zomaar de stekker uit trekken. Deze mensen zijn dan hun hele hebben en houden kwijt, er is letterlijk niets meer.’ 

Ingrid vult aan: ‘Heb jij een high end kledingzaak, dan hang je niet zomaar aan de grote klok dat er problemen zijn. Terwijl we zien dat het overal zo is, er zijn zoveel mensen die het moeilijk hebben. Het is een vorm van stille armoede, een bizarre wereld waarin mensen in loondienst gaan werken om maar te kunnen blijven ondernemen.’ 


Problemen uit de coronatijd

Linda: ‘Veel ondernemers hebben nog steeds veel last van de beslissingen die ze in coronatijd uit onwetendheid hebben genomen. Toen de eerste lockdown van start ging, werd al het personeel in dienst gehouden en doorbetaald. Niemand had immers verwacht dat het zo lang zou gaan duren. Lockdown na lockdown hebben ondernemers afscheid moeten nemen van personeel, maar in de hoop dat het bericht zou komen dat zaken weer open mochten, werd er altijd een basisbezetting in dienst gehouden. Achteraf gezien zeggen ze: we hadden iedereen direct moeten ontslaan, dan zouden de kosten bij de overheid hebben gelegen. Maar ja, dat is achteraf praten.’ 

Ingrid geeft een ander voorbeeld: ‘Na corona kwam de energiecrisis. Ik ken een voorbeeld van een slager wiens energiekosten van 2.000 naar 10.000 euro stegen. Daar moet je een hoop karbonaadjes voor verkopen. Toen kwam vanuit Vastgoed de mededeling dat er een huurverhoging plaats ging vinden: de huren stegen met zo’n 14 tot 16%. De lonen moeten van de overheid met 10% stijgen, en tegelijkertijd doen meer en meer mensen online hun aankopen in plaats van in de stad.’

Hulpvraag aan Helmondse professionals

Ook onder een aantal Helmondse ondernemers heerst armoede. Voor de inwoners van de stad zijn er verschillende regelingen, maar regelingen speciaal voor ondernemers zijn er niet. Linda: ‘En dat terwijl zij ook ver onder het minimum zijn geschoten. Zij hebben ook gewoon kinderen. Maar er is geen enkel vangnet. Men zegt dat het het risico van ondernemen is, maar dat is veel te hard gesteld. Iemand die al jaren onderneemt en een bijdrage levert aan de stad, voor de inwoners, de beleving en het voorzieningenniveau: daar moet je als stad iets voor doen.’ 

Ingrid: ‘Onze rol is luisteren en doorverwijzen. Mensen die in de bijstand zitten of gebruikmaken van toeslagen en regelingen, die heeft de overheid goed in kaart. Maar ondernemers die zitten met een financiële noodkreet, waar kunnen zij terecht? Wij willen weten waar zij terecht kunnen voor een bijdrage om hun kind te laten sporten, of wanneer hun kind een laptop nodig heeft voor school. Wat zijn de regelingen specifiek voor ondernemers? Om de leefbaarheid in de wijken en het centrum te behouden, en om deze ondernemers te ondersteunen, is het hoognodig dat duidelijk is waar hulp geboden kan worden, en dat deze steun wordt uitgebreid.’ 

Samen in gesprek 

Het is voor Linda en Ingrid niet duidelijk wie de regie heeft in de ondersteuning van ondernemers. Ingrid: ‘Wij hebben een doorverwijsfunctie, maar willen graag helder krijgen naar wie of naar welke instantie we kunnen doorverwijzen. Vervolgens kunnen we samen zaken bespreken en ons een beeld vormen van wat, waar en hoe mogelijk is.’ Kun jij Linda en Ingrid een stap verder helpen? Neem dan contact met hen op! 

(c) afbeelding: Elisa Ventur via Unsplash

Afbeeldingen

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen